Administrator / Bestyrelse

Administrator / Bestyrelse

NME Ejendomsadministration varetager administrationen af E/F Tornebakken 11-45. Administrationen skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med lovgivningen og ejerforeningens instrukser. Administrator skal ikke følge ejerforeningens instrukser, hvis han derved overtræder lovgivningen eller god administratorskik.

Administrator foretager opkrævning af fællesbidrag, forbrugsregnskaber, betalinger, bogføring, regnskabsaflæggelse med henblik på udarbejdelse af årsregnskab og budget, deltagelse på den ordinære generalforsamling, indgåelse af abonnementsaftaler som led i ejendommens drift, behandling af skadesager, forsikring, ejerskifter, kontakt til ejere og myndigheder samt opdatering og vedligeholdelse af ejerforeningens hjemmeside.

Sagt på en anden måde, vi håndterer alt hvad en forening kommer ud for i forbindelse med ejendomsadministration.

Kontakt til administrator:

NME Ejendomsadministration

Søren Nymarks Vej 15

8270 Højbjerg

Tlf.: 86281799 (kl. 9.00 – 12.00)

Mail: mail@nmejendom.dk

Administrationsaftale

Bestyrelsen består af minimum tre bestyrelsesmedlemmer, der er på valg hvert år. Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov. Hvis du har spørgsmål eller forslag til bestyrelsen, kontakt da formanden elller et af bestyrelsesmedlemmerne. (Her er en liste med bestyrelsens opgaver)

Bestyrelsen:

Formand:

Camilla Lodahl Gravgaard

Tornebakken 45

8240 Risskov

Bestyrelsesmedlem:

Gitte Brinch Andersen

Tornebakken 35

8240 Risskov

Bestyrelsesmedlem:

Birgitte Højholt

Tornebakken 29

8240 Risskov

Bestyrelsesmedlem:

Alexandre Planque Tafteberg

Tornebakken 25

8240 Risskov

Kontakt bestyrelsen:

Mail: tornebakken1145@gmail.com