Bestyrelsesopgaver

Liste over typiske opgaver for bestyrelsen for Ejerforeningen Tornebakken 11 - 45.
Senest opdateret 6/9 2019.

Opgaver
 1. Varetagelse af den daglige kontakt med administrator:
  • Godkendelse af regninger/udgifter.
 2. Opdatering af denne hjemmeside
 3. Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamlinger:
  • Udforme dagsorden.
  • Reservere lokale i Ellevang Kirkes sognegård og hente nøglen.
  • Købe ind.
 4. Påmindelse om vandaflæsning i februar.
 5. Indkøb af ca. 30 liter mørke grå og 160 liter lysegråmaling hvert femte år (næste gang 2024):
  • Farvekoderne er i et dokument med tilhørende billeder.
  • Tidens farver, Tranekærparken 5, 8240 Risskov, giver 30% rabat.
  • Maling kan også erhverves gennem NME, hvilket muligvis er billigere. NME var ikke billigere i 2019.
 6. Deltagelse i generalforsamling for Grundejerforeningen Stenagervej:
  • Husk skriftlig tilmeldelse senest en uge før.
  • Vedtægter http://www.gfstenagervej.dk/doc/vedtaegter2005.pdf
 7. Sørge for at fællesskuret bliver malet hver sommer, herunder indkøb af maling og indkaldelse af ansvarlige.
 8. Sørge for at NME
  • Undersøger om vores forsikringer har behov for en opdatering hvert år i januar måned.
  • Indhenter forsikringstilbud hvert 3. år for at undersøge, om der er penge at spare (næste gang sommeren 2024).
  • Opdaterer telefonlisten hvert år i januar.