Generalforsamling

Hvert år i februar afholdes den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af tid, sted samt dagsorden for generalforsamlingen.

Administrator indkalder til og deltager som referent på generalforsamlingen. Her fremlægges bestyrelsens beretning, som sammen med regnskab og budget godkendes af generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Referater, regnskab og andet med relevans fra generalforsamlingerne kan rekvireres ved ejendomsadministrationen.